Water forest

od | aug 31, 2019

 

Name of the project: WATER FOREST OF SLOVAK SAVIN BANK – ecosystem restoration of damage forest in High Tatra National Park after wind storm in 2004

Carrier of the project: People and Water NGO, Slovakia

Country: Slovakia / High Tatras  

Contact: People and Water, www.ludiaavoda.sk

Duration: study and construction from 2005-2007

Origin and context of the project

  1. novembra 2004 veterná smršť v Tatranskom národnom parku vyvrátila 12 600 hektárov lesa s prevažným zastúpením smreka.

V tom čase sa mobilizovalo veľa ľudí pomáhať obnove poškodených lesov v Tatranskom národnom parku.  Aj MVO Ľudia a voda odštartovala proces obnovy poškodenej krajiny prostredníctvom budovania vodoholdingov (vodozádržných opatrení), aby všetka dažďová voda ostávala  v poškodenej krajine a prispel k obnove nového lesa.

 

Po Tatranskej veternej smršti boli veľké spoločenské konflikty, či pomáhať pri obnove prírody a ak áno tak ako. Ochranári žiadali ponechať popadané drevo v poškodenom lese a prírodu nechať na samovývoj a lesníci odviesť všetku drevnú hmotu z lesa.

 

Projekt Vodný les prinášal inovatívne riešenie, ktoré bolo postavené na odvoze drevnej hmoty a zo zbytku odpadového dreva urobiť vodozádržné opatrenia, ktoré pomôžu

 

zadržiavať dažďovú vodu  a vytvárať vhodné vlhkostné pomery pre optimálny rast novej vegetácie.

 

Po zrealizovaní viac ako 4 000 vodozádržných opatrení v roku 2005 na lokalite 42 hektárov bolo vysadených 34 tisíc sadeníc (smrek, červený smrek, borovicu, jedľu, jarabinu, javor horský a brest).

 

V letnom období pracovalo denne 120 – 140 dobrovoľníkov z 26 krajín sveta. Projekt bol realizovaný v spolupráci so skautingom a finančne podporený Slovenskou sporiteľňou, ktorá zasponzorovala projekt vo výške 330 tisíc €. Finančné zdroje boli použité na realizáciu ďalších dvoch lokalít o rozlohe 41 hektárov. 

 

Myšlienka vplyvu zadržiavania dažďových vôd v ekosystémoch na posilňovanie procesov obnovy ekosystémov veternou smršťou poškodených lesov sa preukázala v plnej miere. Nie len vysadeným stromčekom sa darí, ale aj trávnatá vegetácia je veľmi diverzifikovaná s vysokou ekologickou hodnotou. Zo sledovania procesov obnovy ide o najvitálnejšiu obnovujúcu časť Tatranskej prírody.  

 

Inovatívna myšlienka projektu spočíva v obnove veternou kalamitou vekovo i druhovo monokultúrneho poškodeného lesa prostredníctvom zadržiavania dažďovej vody a výsadby diverzifikovaného prírode blizkého lesa