Súťaž o najkrajšiu dažďovú záhradu

Zapoj sa do súťaže!

3.februára - 10. júla 2020

19 

 

SÚŤAŽ

 

o najkrajšiu dažďovú záhradu!

 

MVO Ľudia a voda spolupráci s medzinárodnými partnermi The Flow Partnership UK a Coordination Eau Bien Commun Auvergne Rhone-Aples FR a Coordination Eau Ile de France FR vyhlasuje súťaž o najkrajšiu dažďovú záhradu vrámci projektu “AKTÍVNE PARTNERSTVO PRE VODU A KLÍMU” financovaného z programu ERASMUS +.

Podmienkami zapojenia sa do súťaže je odfotiť dažďovú záhradu a nahrať ju na facebook stránku s udaním lokalizácie dažďovej zárady.
Výhercom sa stane dažďdová záhrada s najväčším počtom hlasov. Hlasovať môže ktokoľvek pridaním like k fotke dažďovej záhrady. Hodnotiť bude aj odborná porota s 5 členmi, ktorá bude môcť prideliť hlasy 3 dažďový záhradám v počte hlasov (50,30,15). Víťazom sa stane dažďová záhrada s najväčším počtom hlasov.

 

 

Členovia odbornej poroty:
Michal Kravčík, SR
Minni Jain, UK
Edith Felix, FR
Amandine Fontaine, FR
Danka Kravčíková, SK

Výhry:

1. miesto: Návrh a projekt na ďalšiu dažďovú záhradu
2. miesto: Odborné poradenstvo pri doplnení rastlín do dažďovej záhrady
3. miesto: Knihu Nová Vodná Paradigma podpísanú autorom Michalom Kravčíkom

Hlasovanie prebieha do 10.júla 2020
Výsledky súťaže budú vyhlásené dňa 19.júla 2020
Organizátor súťaže si vyhradzuje právo meniť podmienky súťaže.

Zapojiť do súťaže alebo hlasovať môžete TU!

Chceš sa stať Vodným Ambasádorom? Absolvuj Letnú Univerzitu Vody!

MVO Ľudia a voda (www.ludiaavoda.sk) v spolupráci s Francúzskymi partermi Coordination EAU–ile de france (www.eau-iledefrance.fr), Coordination Eau Bien Commun Auvergne RhoneAples (www.eau-biencommun-aura.fr) a parterom z Veľkej Británie The Flow Partnership (www.theflowpartnership.org ) organizuje v dňoch 8. až 12. júla 2018 LETNÚ UNIVERZITU VODY v Košiciach, kde môžeš získať praktické aj teoretické vedomosti o implementácii projektov zadržiavania dažďovej vody v krajine na ozdravovanie klímy.

Praktická časť

Súčasťou kurzu bude aj praktická časť. Kde účastníci kurzu zrealizujú dažďovú záhradku v areáli ZŠ Hroncová a postavia niekoľko prekladaných hrádzok na Alpinke v Čermeľskom údolí. Po absolvovaní kurzu každý účastník získa cerifikát Vodný ambasádor (Úroveň 3 podľa Európskeho kvalifikačného rámca celoživotného vzdelávania). Každý účastník získa “Manuál – Obnova vody na ozdravenie našej klímy”. Kurz na Letnej univerzite vody je bezplatný. Jazyk kurzu je angličtina.

Ľudia a voda

Občianske združenie Ľudia a voda vidí svoju úlohu v napomáhaní všestrannému rozvoju mestských, vidieckych a znevýhodnených komunít (najmä) v Karpatskom regióne. Osobitné miesto v aktivitách OZ zaujíma rozvíjanie dedičstva predkov v oblasti ekologického a hospodárneho nakladania s vodnými zdrojmi ako aj teoretické a praktické šírenie tohto odkazu doma i v zahraničí. OZ rozvíja svoje aktivity na princípoch občianskej spoločnosti, zachovávania tradícií a svojráznosti regiónov.

http://www.ludiaavoda.sk/

Email Us