Damaged forest landscape restoration

by | Sep 2, 2019

HRIČOV WATER TRIP – ecosystem restoration of damage forest landscape in community forest Horny Hričov in 2009

Carrier of the project: Horný Hričov Village  

Country: Slovakia / Žilina region   

Contact: Horný Hričov Village,  http://hornyhricov.sk/

Duration: study and construction from 2007-2009

Hričovská vodná cesta je vybudovaná ako protipovodňová ochrana pred prívalovými dažďami a zároveň slúži aj na odpočinok a turistiku pre návštevníkov.

V dvoch údoliach v rokoch 2008-9 zrealizovala kaskáda drevených vodozádržných opatrení, ktoré zadržujú dažďovú vodu i dvíhajú hladiny podzemných vôd v priľahlom lesnom ekosystéme.

V lokalite vznikla atraktívna zóna, ktorú navštevujú obyvatelia Dolného Hričova, ako aj iní turisti. Súčasťou revitalizačného projektu je prameň Šipková studnička i pietne mesto mnícha Tomáša Waterhousa, ktorý žil na neďalekom Hričovskom hrade, zbieral liečivé bylinky po lesoch a liečil chorých ľudí.

Tomáš Waterhouse, sa tu údajne objavil, keď  Anglický kráľ Henrich VIII rozpustil komunitu mníchov „vrecárov“.   Na jeho počesť sa zrevitalizovala Šípková studnička a urobila kaplnka pre mnícha.

Slávnostného otvorenia projektu sa zúčastnili aj mnísi Františkáni, ktorý zvýšili dôstojnosť pietneho miesta s mníchom Tomášom Waterhausom, ktorý stráži premeň Šipkovej studničky, ktorý podľa legendy žil v tejto oblasti a modlil sa za ľudí a ich zdravie. Vyprosoval, aby aj táto voda slúžila na zdravotné účely. Dodnes obyvatelia Dolného Hričova pijú len tú vodu, ktorá je zo Šípovej studničky. V minulosti si liečili kožné choroby a choroby očí.

Projekt bol finančne podporený z prostriedkov fondu MŽP SR a Environmentálneho fondu. V krásnom prírodnom prostredí môžete ďalej vidieť mravčekovskú cestu, vodné kaskády v dolinách či vysokú a diviačiu zver. Lesný ekosystém sa projektom zatraktívnil a stal sa vyhľadávanou atrakciou lokálneho cestovného ruchu.

Projekt je inšpiráciou  i oddychovou zónou. Miestna komunita tu vybudovala altánok, kde sa robia časté pikniky i stretnutia miestnych ľudí. Projekt je príkladom, ako je možné zatraktívňovať prostredie prostredníctvom vody, prepojenej na historické príbehy.

Inovatívna myšlienka projektu spočíva v revitalizácii zanedbaného lesa prostredníctvom zadržiavania dažďovej vody, na vylepšenie hydrológie drobných potokov (prevencia pred povodňami, suchom) s doplnením pietnych miest a tým zvýšiť atraktívnosť územia pre rozvoj lokálneho turizmu.  Inovatívna myšlienka projektu spočíva v obnove veternou kalamitou vekovo i druhovo monokultúrneho poškodeného lesa prostredníctvom zadržiavania dažďovej vody a výsadby diverzifikovaného prírode blizkého lesa